ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

CAFE VITEX
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ - ΤΗΛ: 210 5589400