Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

CAFE VITEX
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΤΗΛ: 210 5589400
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 147306007000
 

ΑΦΜ: 801028371 – ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ